Plens municipals

Els Plens Municipals ordinaris es celebren el primer dijous no festiu dels mesos de març, juny, setembre i desembre, a dos quarts de nou del vespre.

Els Plens són públics.