Pressupost

Pressupost municipal per l’any 2015: 196.154,26 €. Aprovat en Ple Extraordinari d’11 de desembre de 2014.