Acords adoptats al Ple Ordinari de 12-06-2019

ACORD D’APROVACIÓ DE LES FESTES LOCALS PER L’ANY 2020 DEL MUNICIPI DE SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR

PRIMER.- Proposar que les festes del municipi, per l’any 2020, siguin les següents d’acord amb els següents nuclis de població:

 

Sant Miquel de Campmajor:           Santa Àgata          5 de febrer

Sant Miquel          30 de setembre

Falgons:                                           Sant Vicenç          22 de gener

Sant Ferriol           18 de setembre

Ventatjol:                                         Sant Lluís             22 de juny

Sant Lluc              19 d’octubre

Briolf:                                               Sant Lluís             22 de juny

Sant Esteve          27 de desembre

Sant Martí de Campmajor:              Santa Quitèria      22 de maig

Sant Martí             11 de novembre

SEGON.- Donar trasllat de la present resolució als Serveis Territorials a Girona del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.