Ban d’Alcaldia

Ban d’alcaldia on s’informe els casos en què estarà autoritzat circular per la via pública. D’acord amb el “Real Decreto 463/2020” de 14 de març pel qual es declara l’estat d’alarma per la gestió de la situació de la crisi sanitària produïda pel Coronavirus.

Veure BAN

ban alcaldia

 

Veure boe BOE-A-2020-3692

 

boe