Contractació per urgencia de personal, categoría administratiu

L’Ajuntament de Sant Miquel de Campmajor té necessitat de cobrir per procediment d’urgència una vacant de la plaça de laboral temporal administratiu de l’escala administració general, grup C1, per baixa voluntària, fins a cobertura de la plaça mitjançant el procediment selectiu corresponent.

 

Anunci de contractació per urgència de personal, categoria administratiu