Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2019 de la Diputació de Girona

La Junta de Govern de la Diputació de Girona en la sessió de ordinària del dia 22 de gener de 2019 ha pres l’acord JG981/000002/2019-PPCICLHBG relatiu a la Proposta de concessió de subvencions als Ajuntaments del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2019 (Exp. 2019/683 despeses d’Inversió, despesa camins; Exp. 2019/1606 despesa cultural; Exp. 2019/4036 despesa noves tecnologies).

La Diputació de Girona ha concedit a l’Ajuntament de Sant Miquel de Campmajor un import total de 44.825,62 euros.

 

Despesa d’inversió……………………………………………………………………….. 36.204,05 euros

Adequació de la Plaça de les Escoles i el seu entorn ……… 28.713,78 euros

Millora de la zona de contenidors …………………………………..  5.897,91 euros

Canvi enllumenat leds  ………………………………………………..   1.606,81 euros

 

Despesa en noves tecnologies ……………………………………………………… 632,62 euros

 

Despesa cultural (Festa major i Revistes) …………………………………….   6.388,95 euros

 

Despesa camins (desbrossament de camins municipals) …………….. 1.600,00 euros