Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2017 de la Diputació de Girona

La Junta de Govern de la Diputació de Girona en la sessió de ordinària del dia 16 de maig de 2017 ha pres l’acord JG937/000031/2017-PPCICL relatiu a la Proposta de concessió de subvencions als Ajuntaments del Fons de Cooperació Econòmica i Cutltural 2017 (Exp. 2017/1575 (Despeses d’Inversió i despesa corrent; Exp. 2017/2824 Despesa Cultural).

La Diputació de Girona ha concedit a l’Ajuntament de Sant Miquel de Campmajor un import total de 32.469,00 euros.

 

Despesa d’inversió (Pavimentació de camins municipals) ……..24.968,83 euros

 

Despesa corrent (enllumenat públic)   ……………………………….. 2.630,17 euros

 

Despesa cultural (Festa major i Revistes) ………………………….. 4.870,00 euros