Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2018 de la Diputació de Girona

La Junta de Govern de la Diputació de Girona en la sessió de extraordinària del dia 3 de maig de 2018 ha pres l’acord JG963/000022/2018-PPCICL relatiu a la Proposta de concessió de subvencions als Ajuntaments del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2018 (Exp. 2018/1212 despeses d’Inversió, despesa corrent, despesa camins; Exp. 2018/2564 despesa cultural; Exp. 2018/2584 despesa noves tecnologies).

La Diputació de Girona ha concedit a l’Ajuntament de Sant Miquel de Campmajor un import total de 41.146,78 euros.

 

Despesa d’inversió……………………………………………………………………….. 29.971,62 euros

Reparació i condicionament antigues escoles i l’ajuntament vell…………… 27.358,10 euros

instal·lació de dos dipòsits d’aigua ……..1.624,00 euros

Projector ……. 648,48 euros

 

Despesa en noves tecnologies ……………………………………………………… 641,78 euros

 

Despesa corrent (enllumenat públic)   …………………………………………. 3.438,42 euros

 

Despesa cultural (Festa major i Revistes) ……………………………………. 5.836,00 euros

 

Despesa camins (desbrossament de camins municipals) …………….. 1.600,00 euros