Gestió dels residus als domicilis amb positius per Covid19

BAN ALCALDIA GESTIO RESIDUS DOMESTICS EN LLARS AMB PERSONES AFECTADES PEL COVID19

L’Il·lm. Sr. J.ORIOL SERRÀ MADRILES Alcalde de l’Ajuntament de Sant Miquel de Campmajor

FAIG SABER que el Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic arran de l’Ordre  SND/271/2020, de 19 de març, per la que s’estableixen instruccions sobre gestió de residus en la situació de crisis sanitària ocasionada por el COVID-19, ha adoptat la instrucció que es transcriu a continuació sobre gestió de residus domèstics.

gestio residus als domicilis amb positius per covid19