Subvenció per a la celebració dels 40 anys del futbol federat a la U.E. Sant Miquel

El President accidental de la Diputació de Girona ha aprovat un Decret de Presidència de data 6 de juny de 2018 relatiu a la Proposta de concessió d’una subvenció a l’Ajuntament de Sant Miquel de Campmajor per a la celebració dels 40 anys del futbol federat a la U.E. Sant Miquel (Exp. 2018/5863).

 

A tenor de l’esmentat acord s’ha concedit a l’Ajuntament de Sant Miquel de Campmajor l’import de  1.324,95€ (Expedient 2018/5863).