Subvenció de noves tecnologies de la Diputació de Girona

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en sessió ordinària de data 21 de febrer de 2017, ha pres l’acord JG940/000005/2017-PDDNT relatiu a la Proposta de concessió de subvencions als Ajuntaments de fins a 30.000 habitants de les comarques gironines per finançar projectes per facilitar-los l’accés a les noves tecnologies, campanya 2017 (Exp. 2017/667).

 

A tenor de l’esmentat acord s’ha concedit a l’Ajuntament de Sant Miquel de Campmajor l’import de  570,43€ (Expedient 2017/667).