Subvenció per a fomentar projectes i accions de promoció económica. Any 2019.

La Junta de Govern de la Diputació de Girona en la sessió de ordinària del dia 30 d’octubre de 2018 ha pres l’acord 000021/2019-PDDPE, relatiu a la proposta de concessió de subvencions per a fomentar projectes i accions de promoció económica dels ens locals no adherits a la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica (XSLPE), anualitat 2019, (Exp. 2018/8188).

La Diputació de Girona ha concedit a l’Ajuntament de Sant Miquel de Campmajor un import total de 696,96 euros, per a la instal·lació i elaboració d’un tótem informatiu promocional de les empreses locals.