Subvenció per actuacions en camins rurals i matèria forestal 2017

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en sessió ordinària de data 18 de juliol de 2017, ha pres l’acord JG942/000033/2017-PPCITS relatiu a la Proposta de concessió de subvencions del programa de suport a actuacions en camins rurals i matèria forestal 2017 (Exp. 2017/28).

A tenor de l’esmentat acord s’ha concedit a l’Ajuntament de Sant Miquel de Campmajor l’import de  2.149,69€ (Expedient 2017/28).