UOC- Ajudes de matrícula per a persones residents en zones rurals

Es convoquen 100 beques destinades a cobrir el 30% de l’import de la matrícula de qualsevol programa formatiu de la UOC al segon semestre del curs acadèmic 2022-2023.

Termini de sol·licitud obert.

Per a més informació: https://estudis.uoc.edu/ca/beques-nova-ruralitat