Analítiques de l’aigua de la xarxa municipal

Mostreig data 02/08/2021 FONT PLAÇA DE LES ESCOLES: 2021_08_02 NA Mostreig-font

Mostreig data 02/08/2021 XARXA AIGUA MUNICIPAL: 2021_08_02 NA Mostreig-ajuntament

Mostreig data 19/04/2021 XARXA AIGUA MUNICIPAL: 2021_04_19 NA Mostreig-ajuntament

Mostreig data 19/04/2021 DEPENDÈNCIES MUNICIPALS: 2021_04_19 NA Mostreig-dependencies municipals

Certificat de neteja i desinfecció dipòsit d’aigua gran i informe: Certificat de neteja i desinfecció dipòsit gran

Certificat de neteja i desinfecció dipòsit d’aigua petit i informe: Certificat de neteja i desinfecció dipòsit petit