Edictes

Exercici: 2021 Bop: 195-0 Edicte: 8475 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR - Aprovació inicial de la modificació de pressupost número 6/2021 en la modalitat de suplement de crèdit, finançat amb càrrec al romanent líquid de tresoreria
Exercici: 2021 Bop: 173-0 Edicte: 7730 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 5/2021
Exercici: 2021 Bop: 143-0 Edicte: 6594 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 5/2021, en la modalitat de suplement de crèdit, finançat amb càrrec al romanent líquid de tresoreria
Exercici: 2021 Bop: 143-0 Edicte: 6559 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR - Aprovació definitiva de l'Ordenança reguladora dels habitatges d'ús turístic del municipi de Sant Miquel de Campmajor
Exercici: 2021 Bop: 124-0 Edicte: 5798 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR - Aprovació definitiva de les bases reguladores especifiques per a la concessió d'ajuts extraordinaris en règim de concurrència competitiva als establiments comercials i autònoms del municipi de Sant Miquel de Campmajor afectats per la crisi sanitària ocasionada per la covid-19
Exercici: 2021 Bop: 114-0 Edicte: 5283 DIPUTACIÓ DE GIRONA - Signatura del Conveni de col·laboració amb l'Ajuntament de Sant Miquel de Campmajor com a pla pilot, per a la cessió de cementiris parroquials
Exercici: 2021 Bop: 113-0 Edicte: 5230 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR - Exposició pública del Compte general de l'exercici 2020
Exercici: 2021 Bop: 104-0 Edicte: 4679 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 1/2021
Exercici: 2021 Bop: 87-0 Edicte: 3586 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR - Exposició pública d'un projecte d'actuació específica d'interès públic en sòl no urbanitzable
Exercici: 2021 Bop: 78-0 Edicte: 3338 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR - Aprovació inicial del Projecte d'obertura i manteniment de les franges perimetrals de prevenció d'incendis i de les parcel·les interiors i zones verdes de Sant Miquel de Campmajor