Edictes

Exercici: 2017 Bop: 79-0 Edicte: 3218 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR Edicte d'informació pública de sol·licitud d'una llicència d'obres
Exercici: 2017 Bop: 8-0 Edicte: 147 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR Edicte d'aprovació definitiva del pressupost i la plantilla de personal per a l'exercici 2017
Exercici: 2017 Bop: 8-0 Edicte: 141 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR Edicte d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdits
Exercici: 2016 Bop: 241-0 Edicte: 10503 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR Edicte d'aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2017
Exercici: 2016 Bop: 234-0 Edicte: 10343 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR Anunci d'aprovació inicial d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2016 Bop: 234-0 Edicte: 10342 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR Edicte d'aprovació inicial del pressupost i la plantilla de personal per a l'exercici 2017
Exercici: 2016 Bop: 201-0 Edicte: 8759 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR Anunci d'aprovació provisional de modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2017
Exercici: 2016 Bop: 143-0 Edicte: 6338 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR Edicte d'aprovació inicial d'un projecte d'obres
Exercici: 2016 Bop: 129-0 Edicte: 5662 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR Edicte sobre l'aprovació inicial d'un projecte
Exercici: 2016 Bop: 97-0 Edicte: 4063 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR Edicte d'exposició pública del compte general de l'exercici 2015