Edictes

Exercici: 2017 Bop: 210-0 Edicte: 9000 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR Edicte d'aprovació inicial d'un pla especial urbanístic autònom
Exercici: 2017 Bop: 181-0 Edicte: 7812 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR Edicte d'aprovació inicial d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2017 Bop: 181-0 Edicte: 7811 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR Anunci d'aprovació inicial d'un expedient de modificació de crèdits
Exercici: 2017 Bop: 181-0 Edicte: 7810 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR Anunci d'aprovació provisional de la modificació de les Ordenances Fiscals per a l'exercici 2018
Exercici: 2017 Bop: 141-0 Edicte: 6303 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR Edicte d'exposició pública del compte general de l'exercici 2016
Exercici: 2017 Bop: 115-0 Edicte: 5019 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR Edicte d'aprovació provisional de la desafectació de l'Escola La Roqueta
Exercici: 2017 Bop: 79-0 Edicte: 3218 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR Edicte d'informació pública de sol·licitud d'una llicència d'obres
Exercici: 2017 Bop: 8-0 Edicte: 147 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR Edicte d'aprovació definitiva del pressupost i la plantilla de personal per a l'exercici 2017
Exercici: 2017 Bop: 8-0 Edicte: 141 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR Edicte d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdits
Exercici: 2016 Bop: 241-0 Edicte: 10503 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR Edicte d'aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2017