Edictes

Exercici: 2018 Bop: 23-0 Edicte: 675 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR Edicte d'aprovació definitiva del pressupost general, les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2018
Exercici: 2018 Bop: 2-0 Edicte: 11096 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR Edicte d'aprovació provisional del Reglament d'usos dels locals i instal·lacions municipals
Exercici: 2017 Bop: 246-0 Edicte: 11039 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR Edicte d'aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança municipal núm. 8, reguladora del preu públic per a la utilització de les instal·lacions dels locals municipals
Exercici: 2017 Bop: 246-0 Edicte: 10953 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR Edicte d'aprovació inicial del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2018
Exercici: 2017 Bop: 241-0 Edicte: 10519 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR Anunci d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 3/2017
Exercici: 2017 Bop: 241-0 Edicte: 10518 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR Anunci d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 2/2017
Exercici: 2017 Bop: 241-0 Edicte: 10517 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR Anunci d'aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2018
Exercici: 2017 Bop: 210-0 Edicte: 9000 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR Edicte d'aprovació inicial d'un pla especial urbanístic autònom
Exercici: 2017 Bop: 181-0 Edicte: 7812 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR Edicte d'aprovació inicial d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2017 Bop: 181-0 Edicte: 7811 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR Anunci d'aprovació inicial d'un expedient de modificació de crèdits