Edictes

Exercici: 2021 Bop: 15-0 Edicte: 372 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR - Aprovació definitiva del pressupost i la plantilla de personal per a l'exercici 2021
Exercici: 2020 Bop: 251-0 Edicte: 10174 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR - Aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2021
Exercici: 2020 Bop: 242-0 Edicte: 9512 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR - Aprovació inicial del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2021
Exercici: 2020 Bop: 219-0 Edicte: 8330 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR - Aprovació provisional de la modificació de les Ordenances fiscals per a l'exercici 2021
Exercici: 2020 Bop: 202-0 Edicte: 7494 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR - Aprovació definitiva de la memòria per a l'establiment del servei d'abastament d'aigua potable del municipi i del seu reglament regulador
Exercici: 2020 Bop: 201-0 Edicte: 7481 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR - Aprovació definitiva de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa del servei d'aigua potable del municipi
Exercici: 2020 Bop: 162-0 Edicte: 6086 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR - Suspensió potestativa dels actes referents al règim de comunicació i l'atorgament de llicències relatius als usos del sòl corresponents a les activitats d'habitatges d'ús turístic
Exercici: 2020 Bop: 162-0 Edicte: 6070 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR - Contractació laboral temporal de personal destinat a peó de manteniment
Exercici: 2020 Bop: 156-0 Edicte: 5846 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR - Exposició pública del compte general de l'exercici 2019
Exercici: 2020 Bop: 132-0 Edicte: 4662 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR - Aprovació definitiva dels expedients de modificació de crèdit 1/2020 i 2/2020