Edictes

Exercici: 2019 Bop: 245-0 Edicte: 10179 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR Edicte d'aprovació definitiva de les ordenances fiscals per a l'exercici 2020
Exercici: 2019 Bop: 241-0 Edicte: 9899 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR Edicte d'aprovació inicial de la Memòria per a l'establiment del servei d'abastament d'aigua potable del municipi
Exercici: 2019 Bop: 240-0 Edicte: 9853 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR Edicte d'aprovació inicial del pressupost general i la plantilla de personal de l'exercici 2020
Exercici: 2019 Bop: 226-0 Edicte: 9148 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR Edicte d'informació pública de sol·licitud d'una llicència urbanística en sòl no urbanitzable
Exercici: 2019 Bop: 199-0 Edicte: 7985 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR Anunci d'aprovació provisional de les ordenances fiscals per a l'exercici 2020
Exercici: 2019 Bop: 184-0 Edicte: 7325 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR Anunci d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 3/2019
Exercici: 2019 Bop: 149-0 Edicte: 6264 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR Edicte de delegació de funcions de l'Alcaldia
Exercici: 2019 Bop: 135-0 Edicte: 5463 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR Anunci d'informació pública d'un expedient de modificació de crèdits
Exercici: 2019 Bop: 131-0 Edicte: 5266 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR Edicte de nomenament de tinent d'alcalde
Exercici: 2019 Bop: 131-0 Edicte: 5264 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR Edicte de delegació de les atribucions de l'Alcaldia