Edictes

Exercici: 2022 Bop: 182-0 Edicte: 8227 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR - Informació pública de l'aprovació inicial del Projecte d'obres de la segona fase de la xarxa d'aigua
Exercici: 2022 Bop: 179-0 Edicte: 8255 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR - Extracte de la resolució de 13 de setembre de 2022 de l'Ajuntament de Sant Miquel de Campmajor, de convocatòria de subvencions per al manteniment i arranjament de camins privats del municipi de Sant Miquel de Campmajor (Convocatòria BDNS 648429)
Exercici: 2022 Bop: 178-0 Edicte: 8180 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR - Aprovació definitiva de les bases reguladores de la concessió de subvencions per al manteniment i arranjament de camins privats del municipi de Sant Miquel de Campmajor
Exercici: 2022 Bop: 171-0 Edicte: 7842 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR - Aprovació inicial de la modificació del Pla Especial Urbanístic del Mas Ferriol
Exercici: 2022 Bop: 158-0 Edicte: 7544 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 2/2022
Exercici: 2022 Bop: 154-0 Edicte: 7394 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR - Aprovació inicial de les bases reguladores de la concessió de subvencions per al manteniment i arranjament de camins privats del municipi de Sant Miquel de Campmajor
Exercici: 2022 Bop: 154-0 Edicte: 7299 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR - Exposició pública del compte general de l'exercici 2021
Exercici: 2022 Bop: 147-0 Edicte: 6872 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR - Aprovació definitiva del Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM) de Sant Miquel de Campmajor
Exercici: 2022 Bop: 142-0 Edicte: 6579 DIPUTACIÓ DE GIRONA - Aprovació de les addendes de pròrroga dels convenis entre la Diputació de Girona i els ajuntaments de Sant Miquel de Campmajor, Santa Pau i Serinyà, com a plans pilot per a la cessió de cementiris parroquials i aprovació de l'addenda de pròrroga del conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i el Consell Comarcal del Bages en relació al programari de gestió de cementiris GesCem
Exercici: 2022 Bop: 137-0 Edicte: 6391 CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L'ESTANY - Aprovació d'un conveni i acceptació de la delegació de competències i prestació d'assistència tècnica en matèria d'enginyeria i arquitectura entre el Consell Comarcal del Pla de l'Estany i l'Ajuntament de Sant Miquel de Campmajor