Edictes

Exercici: 2020 Bop: 132-0 Edicte: 4662 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR - Aprovació definitiva dels expedients de modificació de crèdit 1/2020 i 2/2020
Exercici: 2020 Bop: 107-0 Edicte: 3304 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR - Aprovació inicial dels expedients de modificació de crèdits 1/2020 i 2/2020
Exercici: 2020 Bop: 34-0 Edicte: 1262 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR - Aprovació de les bases i la convocatòria del procés selectiu, mitjançant concurs, per a la contractació laboral temporal d'un peó de manteniment
Exercici: 2020 Bop: 28-0 Edicte: 798 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR - Aprovació de l'establiment de les indemnitzacions en règim de locomoció dels membres de la corporació
Exercici: 2020 Bop: 22-0 Edicte: 563 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR - Aprovació inicial de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa del servei d'aigua potable del municipi
Exercici: 2020 Bop: 22-0 Edicte: 562 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR - Aprovació provisional del Reglament regulador de l'abastament i el subminstrament d'aigua potable al municipi
Exercici: 2020 Bop: 18-0 Edicte: 406 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR - Aprovació inicial de la memòria per a l'ampliació de la xarxa d'abastament d'aigua als sectors de Cal Secretari i pavelló municipal
Exercici: 2020 Bop: 14-0 Edicte: 272 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR - Aprovació definitiva del pressupost general, les bases d'execució i la plantilla de personal de l'exercici 2020
Exercici: 2019 Bop: 245-0 Edicte: 10179 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR Edicte d'aprovació definitiva de les ordenances fiscals per a l'exercici 2020
Exercici: 2019 Bop: 241-0 Edicte: 9899 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR Edicte d'aprovació inicial de la Memòria per a l'establiment del servei d'abastament d'aigua potable del municipi