Edictes

Exercici: 2019 Bop: 199-0 Edicte: 7985 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR Anunci d'aprovació provisional de les ordenances fiscals per a l'exercici 2020
Exercici: 2019 Bop: 184-0 Edicte: 7325 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR Anunci d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 3/2019
Exercici: 2019 Bop: 149-0 Edicte: 6264 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR Edicte de delegació de funcions de l'Alcaldia
Exercici: 2019 Bop: 135-0 Edicte: 5463 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR Anunci d'informació pública d'un expedient de modificació de crèdits
Exercici: 2019 Bop: 131-0 Edicte: 5266 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR Edicte de nomenament de tinent d'alcalde
Exercici: 2019 Bop: 131-0 Edicte: 5264 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR Edicte de delegació de les atribucions de l'Alcaldia
Exercici: 2019 Bop: 123-0 Edicte: 4987 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR Anunci d'informació pública d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2019 Bop: 122-0 Edicte: 4960 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR Edicte d'exposició pública del compte general de l'exercici 2019
Exercici: 2019 Bop: 117-0 Edicte: 4808 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR Edicte d'informació pública de sol·licitud d'una llicència d'obres
Exercici: 2019 Bop: 93-0 Edicte: 3648 CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L'ESTANY Anunci d'aprovació de l'Addenda de col·laboració interadministrativa entre el Consell Comarcal del Pla de l'Estany i els ajuntaments de Camós, Cornellà del Terri, Crespià, Fontcoberta, Palol de Revardit, Sant Miquel de Campmajor, Serinyà i Vilademuls, per al servei de professionals de joventut compartits, per al 2019