Promocions variables

Aigua

27 juliol 2020
  Aquest mes de juliol s'ha finalitzat l'obra d'abastament d'agua a la zona de CAL SECRETARI i també a la zona del LOCAL DEL SI
Des del 5 desembre 2019 fins al 9 gener 2020
D’acord amb allò establert a l’article 133 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administrac