Promocions variables

Gent gran

8 octubre 2020
A partir del 14 d'octubre comencen les activitats de memòria.   Programa subvencionat per la diputació de Girona i el Conse