Promocions variables

Ple

22 febrer 2021
Sessió Extraordinària de Ple de l’Ajuntament, el 25 de febrer de 2021 a les 19:00 hores a la Sala de Plens per tractar els assumptes qu
10 desembre 2020
Ple extraordinari. 19/12/2020   Ordre del dia:   1- Aprovació inicial del pressupost, bases d'execució i plantilla d
12 gener 2021
  DECRET D'ALCALDIA De conformitat amb les atribucions que confereixen l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora d